Financování a pojištění

Nabídka finančních produktů

Porovnání dostupných finančních produktů

Oblast

Spotřebitelský úvěr

Finanční leasing

Splátkový prodej

Operativní leasing

Účtování o majetku

Pořízení je plně v režii klienta, podnikatelé účtují přímo do svého majetku.

Pořízení je přes leasingovou společnost, která ho má i v majetku.

Pořízení jde přes leasingovou společnost, v majetku je u klienta.

Pořízení je přes leasingovou společnost, která ho má i v majetku.

Daňové a účetní odpisy

Odpisy majetku v účetnictví klienta.

Odpisy majetku v účetnictví leasingové společnosti.

Odpisy majetku v účetnictví klienta.

Odpisy majetku v účetnictví leasingové společnosti.

Vlastnictví

Majetek je ve vlastnictví klienta.

Majetek je ve vlastnictví leasingové společnosti, klient je pouze nájemcem.

Majetek je ve vlastnictví klienta.

Majetek je ve vlastnictví leasingové společnosti, klient je pouze nájemcem.

DPH z přirážky nebo z úroků

Úroky jsou osvobozené od DPH.

Přirážka podléhá základní sazbě DPH (20%).

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podléhá základní sazbě DPH (20%).

Přirážka podléhá základní sazbě DPH (20%).

Daňová uznatelnost přirážky nebo úroků

Roky jsou plně daňově uznatelné, pokud je vstupní cena limitována hranicí 1.500.000,- Kč, pak zaplacené úroky po datu zařazení do majetku jsou také daňovým nákladem => nezapočítávají se do vstupní ceny. Vztahuje se k majetku, jehož pořízení bylo v období 18.12.2003 do 31.12.2007. Od 1.1.2008 může být odpis poveden v plné výši.

Přirážka je plně daňově uznatelná v přípdadě, že součet vstupní ceny a přirážky nepřekročí hranici 1.500.000,-Kč, pokud je tato hranice překročena, pak částka nad 1.500.000,- Kč je nedaňovým nákladem. Vztahuje se k majetku, jehož pořízení bylo v období 18.12.2003 do 31.12.2007. Od 1.1.2008 může být odpis poveden v plné výši.

Daňové odpisy majetku jsou plně daňově uznatelné, ale pouze ze vstupní ceny do maximální výše 1.500.000,– Kč. Vztahuje se k majetku, jehož pořízení bylo v období 18.12.2003 do 31.12.2007. Od 1.1.2008 může být odpis poveden v plné výši.

Přirážka je plně daňově uznatelná a to i včetně služeb, pokud jsou součástí splátek.

Daňové odpisy majetku

Doba a sazby odpisování se řídí zákonem o dani z příjmů.

U klienta jsou daňovým nákladem leasingové splátky v závislosti na délce leasingové smlouvy.

Doba a sazby odpisování se řídí zákonem o dani z příjmů.

U klienta jsou daňovým nákladem leasingové splátky v závislosti na délce leasingové smlouvy.

Žádost o dotace na pořízení

ano

ne

ano

ne

Pojištění

Slevu až 45% můžete získat na havarijní pojištění u pojišťovny Kooperativa. Pojištění můžete u nás uzavřít již při koupi vozu.

loga-pojisteni

NAŠI PARTNEŘI

Back to top